CLUBGESCHIEDENIS.

Onze wandelclub 'De Spartastappers Ardooie' dankt zijn ontstaan, in 1999, aan enkele supporters van de voetbalploeg 'Sparta Kapelhoek' die een wandeling koppelden aan hun voetbaltornooi. De grote opkomst stimuleerde de organisatoren tot meer en dat leidde tot het oprichten van een wandelclub 'De Spartastappers'. Gabriel Verhaest had al enige ervaring in het wandelmilieu en nam de taken op zich van parcours- en materiaalmeester, flink geholpen door zijn echtgenote Christine. Walter Demuynck werd voorzitter, Carine Galle nam het secretariaat voor haar rekening en Rudi Demeulenaere zorgde voor de centen. Het bestuursteam was gevormd, nu nog aansluiten bij de wandelfederatie VWJL (later Aktivia en nu Wandelsport Vlaanderen) onder clubnummer 391. Het ledenaantal liep al snel op tot 50 en verder tot nu 400. Op het einde van 2013 kwam Dany Vanhalewyn de bestuurskern versterken om de taak van penningmeester over te nemen en de club om te vormen tot een VZW.  Eind 2014 vervoegde ook Ronny Casier de bestuurskern ter vervanging van Rudi Demeulenaere die het wat kalmer aan wou doen. In oktober 2018 kwam ook Filip Savat onze bestuurskern versterken om zich vooral te ontfermen over de parkoers. 

 De eerste 5 jaar werd de wisselbekertocht 'Brandweerwandeling' georganiseerd, een samenwerking met de brandweer, om daarna omgedoopt te worden naar 'Skobiaktocht', die telkens de 2de zaterdag van april wordt georganiseerd. Wat later kwamen daar de 'Sint-Germanustocht' in Egem en de 'Spokentocht' bij. Ondanks het enorme succes van deze 'Spokentocht' werd de organisatie ervan te zwaar, zodat deze tocht vervangen werd door een herfsttocht die nu uiteindelijk de 'Ardooise Veldbostocht' is geworden op de derde zaterdag van oktober. Ondertussen werd de 'Moezeltocht' onze eerste afspraak van het jaar op de voorlaatste zaterdag van januari. Maar door de uitbreiding van het aantal leden en met de wil om deze leden op dezelfde manier te kunnen verwennen drongen bijkomende organisaties zich op. Zo zag de 'Rodenbachtocht' op de laatste zondag van mei in 2015 het levenslicht. Ondertussen is deze omgetoverd in de 'Natuur- en Bostocht'. Tevens kwam in 2016 onze eerste 'Midweektocht' op de eerste dinsdag van september ons gamma tochtaanbiedingen aanvullen.

Voor onze leden organiseren we jaarlijks ook twee tot drie ééndagsbusreizen naar een andere wandelorganisatie. Zelfs een weekreis in de winter of zomer en/of vierdaagse naar een wandelparadijs staat op ons jaarmenu. Ons jaarlijkse clubfeest grijpt plaats in de tweede helft van november. Voor onze leden organiseren we rond 11 november een gezellige wandeltocht met de mogelijkheid om het lidmaatschap dan te hernieuwen. Daarnaast verrassen we ieder jaar onze leden met een verwennende activiteit. Dit jaar (2019) zal dit vooral in het teken staan van het 20-jarig bestaan.

De wandelclub heeft een zeer dynamisch bestuur en medewerkers: een club waar je je als lid thuis voelt en fier mag op zijn.